Arvingerne (2014) (da)

Arvingerne 2014

Arvingerne Download - Da kunst­ne­ren Vero­ni­ka Grøn­ne­gaard dør og ef­ter­la­der sig en mil­li­o­narv, ska­ber hen­des te­sta­men­te splid blandt hen­des fire voks­ne børn. Un­der­tryk­te fø­lel­ser væk­kes til live ef­ter­hån­den som gam­le fa­mi­lie­hem­me­lig­he­der af­slø­res og grå­dig­hed sæt­ter ind.
  • Se Film
  • Online Fuld
  • Gratis Stream
  • Download Film
  • Gratis streaming
  • Se Online
  • Download Torrent